درخواست اعتبار

درصورت درخواست اعتبار از طریق باشگاه مشتریان کارگزاری حافظ،درخواست شما بررسی شده و در صورتی که وجه تضمین کافی در پرتفوی شما وجود داشته و قرارداد اعتباری نزد کارگزاری داشته باشید ،میتوانید از بسته های اعتباری بهره مند گردید.

 

لازم به یاداوریست که مهلت تسویه اعتبار در حال حاضر یک ماهه میباشد وشرط اول برای پذیرفتن درخواست شما رسیدن به حد نصاب حداقل هزار امتیاز طی سی روز گذشته ی قبل از درخواستتان میباشد.

امیدواریم امانتدار خوبی برای همه ی محبت های عزیزانمان نسبت به مجموعه حافظ باشیم.