صندوق های سرمایه گزاری

چنانچه تمایل داشته باشید در کنار انجام معاملات روزانه ی خود،بستری برای یک سپرده گذاری امن و پرسود نیز داشته باشید،می توانید از محل امتیاز کسب شده از انجام معاملات روزانه ی خود اقدام به خرید بسته های صندوق های سرمایه گذاری کنید.